Ежегодный полонийный пикник

Ежегодный Полонийный Пикник /
Coroczny Piknik Polonijny

Это неправда, что в этом году майские выходные везде холодные! Именно в Калининградской области было жарко от тепла полонийных сердец, потому что 03.05.2021 члены Автономии «Полония», продолжая празднования Дня Полонии и Праздника Конституции 3 Мая, собрались на берегу прекрасного озера на ежегодный традиционный Полонийный Пикник. Не смотря на ливень накануне, который сумел отпугнуть только некоторых, Полония разогрела прибалтийскую погоду и замечательно отдохнула. А посещение конюшни стало очень увлекательной частью программы пикника. Да здравствует Полония! Благодарим за организацию Пикника семью Лучковых, а за экскурсию конюшни Игоря Кулина.
To nieprawda, że majówka w tym roku wszędzie jest zimna! Akurat w obwodzie kaliningradzkim było gorąco od ciepła serc polonijnych, bo 3.05.2021 członkowie Autonomii Polaków «Polonia» kontynuując obchody Dnia Polinii i Święta Konstytucji zebrali się nad pięknym jeziorem na coroczny tradycyjny Piknik Polonijny. Mimo ulewy poprzedniego dnia, która wstraszyła jednak kilku chętnych, Polonia rozgrzała bałtycką pogodę i świetnie się bawiła. A zwiedzanie stajni koni stało się bardzo ciekawą częścią programu rozrywkowego. Niech żyje Polonia! Dziękujemy z całego serca za organizację imprezy polonijnej rodzinie Łuczkowych, a za zorganizowanie zwiedzania stajni nasze podziękowania dla Igora Kulina.
Zdjęcia: Polonia Kaliningrad