Полонийный пикник «Majówka Polonijna»

Полонийный пикник "Majówka Polonijna"

Piknik Polonijny "Majówka Polonijna"

На термометре +25 — самое время для Пикника. В этом году члены Автономии «Полония» собрались 1 Мая, а местом проведения мероприятия выбрали «Подворье на Хуторской». Присутствовали гости от 1 года до 85 лет, поэтому хотелось, чтобы всем было комфортно.

Пока взрослые были заняты подготовкой к празднику, дети развлекались на Шоу мыльных пузырей и кормили животных в контактном зоопарке. Общими усилиями был накрыт стол с огромным выбором блюд на любой вкус.

Не забыли и о развлечениях: викторина, конкурс эрудитов, игры на свежем воздухе, особенно всем понравилась «охота на уток». Была возможность и просто полежать на травке или пляже. Одним словом, отдых удался — было вкусно, весело и душевно! До встречи на следующем пикнике!

Na termometrze +25, więc czas na piknik. W tym roku członkowie Autonomii «Polonia» zebrali się 1 maja, a miejscem imprezy zpstał wybrany «Dworek na Chutorskiej». Goście byli w wieku od 1 do 85 lat, więc chciało się, aby wszyscy czuli się komfortowo.

Podczas gdy dorośli byli zajęci przygotowaniami do głównej części imprezy, dzieci bawiły się na Pokazie baniek mydlanych i karmiły zwierzęta w zoo kontaktowym. Wspólnie ustawiono stół z ogromnym wyborem potraw na każdy gust.

Nie zabrakło i części rozrywkowej: quizy, konkursy Scrabble, gry na świeżym powietrzu, szczególnie wszystkim spodobało się «Polowanie na kaczki». Była okazja i po prostu położyć się na trawie lub plaży. Jednym słowem Piknik był udany — było pyszne, zabawnie i fajnie! Do zobaczenia na następnym pikniku!

Zdjęcia: Polonia Kaliningrad