Полонийное Яичко Пасхальное

Полонийное Яичко Пасхальное

Polonijne Jajko Wielkanocne

Пасха в этом году пришлась на последний мартовский день, поэтому члены Автономии поляков «Полония» после праздничного богослужения в костеле святого Войтеха Адальберта в Калининграде собрались целыми семьями в офисе Полонии на традиционную Пасхальную встречу.

До деления освященным яичком организаторы познакомили всех собравшихся с традициями Мазовша, центрального польского региона, а уже после просмотра увлекательного фильма состоялась викторина для знатоков пасхальных обычаев и традиций, где каждый ответил на вопросы о символах Пасхи, содержимом пасхальных корзинок, о названиях дней недели до Пасхи и другие. После викторины начались конкурсы и познавательные игры. Наибольшой популярностью пользовался так называемый «Яичный тир», в котором нужно было прицелиться и набрать самое большое количество пунктов за 3 броска символическим яйцом. А в битве на яйцах все участники попытались применить свои специальные техники и методы, чтобы как можно дольше их яйцо оставалось неразбитым. По завершению битвы среди всех собравшихся было разделено пасхальное освященное яйцо, а затем всех пригласили за праздничный стол, который был традиционно приготовлен по семейным рецептам наших полонистов. Весело, шумно и познавательно Автономия «Полония» отметила Пасху 2024.

Благодарим организаторов за сохранение традиций и организацию прекрасного празднования Пасхи, а всем участникам выражаем благодарность за чудесное настроение и активное участие! Веселых Праздников! Христо Воскрес! Аллилуйя!

Wielkanoc w tym roku przypadła na ostatni dzień marca, dlatego członkowie Autonomii Polskiej „Polonia” po uroczystej Mszy św. w kościele św. Wojciecha Adalberta w Królewcu całymi rodzinami zebrali się w siedzibie Autonomii Polaków «Polonia» na tradycyjne Spotkanie Wielkanocne.

Przed dzieleniem się poświęconym jajkiem organizatorzy zapoznali wszystkich z tradycjami Mazowsza, centralnego polskiego regionu, a po obejrzeniu fascynującego filmu odbył się quiz dla znawców zwyczajów i tradycji wielkanocnych, w którym każdy odpowiadał na pytania dotyczące symboliki Świąt Wielkanocnych, zawartość koszyków wielkanocnych, nazwy dni tygodnia poprzedzającego Wielkanoc i inne. Po quizie nadszedł czas na konkursy i zabawy edukacyjne. Największą popularnością cieszyła się tzw. „Strzelnica do jajek”, na której należało celować i zdobyć jak największą liczbę punktów w 3 rzutach symbolicznym jajkiem. A w Bitwie na jajka wszyscy uczestnicy starali się zastosować swoje specjalne techniki i metody, aby ich jajko pozostało nienaruszone jak najdłużej. Na zakończenie Bitwy wszyscy zebrani podzielili się pobłogosławionym jajkiem, po czym uczestników zaproszono do świątecznego stołu, który tradycyjnie był przygotowany według rodzinnych przepisów naszych polonusów. Zabawnie, hucznie i poznawczo Autonomia Polaków „Polonia” obchodziła Wielkanoc 2024.

Organizatorom dziękujemy za podtrzymanie tradycji i zorganizowanie wspaniałej uroczystości Wielkanocnej, a wszystkim uczestnikom dziękujemy za cudowną atmosferę i aktywne uczestnictwo! Wesołych Świąt Wielkanocnych! Chrystus zmartwychwstał! Alleluja!

Zdjęcia: Polonia Kaliningrad