Выездной субботник у креста Святого Адальберта

Выездной субботник у креста Святого Адальберта

Wyjazd na sprzątanie do Krzyża Świętego Wojciecha Adalberta

23 апреля Римско-католическая церковь чтит память Святого Адальберта Пражского — епископа и мученика, запечатлевшего свое свидетельство язычникам — пруссам мученической смертью в 997 году на побережье Балтийского моря в районе бывшего поселка Тенкиттен (ныне пос. Береговое Калининградской области). Его имя носит один из первых католических приходов на территории Калининградской области. По инициативе своего первого настоятеля отца Ежи Стецкевича (ныне покойного) в память о Святом Войтехе Адальберте и его миссионерской работе на месте его гибели прихожане прихода установили в 1997 году большой крест.
13 апреля 2024 года, в канун годовщины этого дня члены Польской Национально-культурной Автономии «Полония» совместно с прихожанами провели выездной субботник возле Креста Святого Адальберта.
Была приведена в порядок прилегающая территория и подъездная дорога, высажены саженцы деревьев. Спасибо всем участникам!

23 kwietnia Kościół rzymskokatolicki czci pamięć św. Wojciecha z Pragi, biskupa i męczennika, który swoim męczeństwem w 997 r. przypieczętował swoje świadectwo wobec pogańskich Prusów na wybrzeżu Morza Bałtyckiego na terenie dawnych Prusów koło wsi Tenkitten (obecnie wieś Beregowoje, obwód królewiecki). Jego imię ma jedna z pierwszych parafii katolickich w obwodzie królewieckim. Z inicjatywy pierwszego proboszcza, św.p. księdza Jerzego Steckiewicza, ku pamięci św. Wojciecha Adalberta i jego pracy misyjnej, parafianie w roku 1997 postawili w miejscu jego śmierci duży krzyż.
W dniu 13 kwietnia br., przed rocznicą tego dnia, członkowie Autonomii Polaków „Polonia” wraz z parafianami uporządkowali teren wokół Krzyża św. Wojciecha Adalberta.
Uporządkowano cały teren w okolicach oraz drogę dojazdową, posadzono sadzonki drzew. Dziękujemy wszystkim uczestnikom!

Zdjęcia: Polonia Kaliningrad