О воеводствах Польши

О воеводствах Польши / O wojewódstwach polskich

Представляем Вашему вниманию новую рубрику Детской странички – Моя Польша. Здесь вы найдете информацию о географии, истории, культуре, традициях Польши и ее регионов.
Начнем мы с польских воеводств.
Каждая страна имеет свое административно-территориальное деление. Воеводство – это самая большая административная единица, на которые делится территория Польши. Оно в свою очередь делится на более мелкие повяты и гмины.
Деление на воеводства началось ещё в средние века, и их количество все время менялось. После Второй мировой войны их было 14, а через 30 лет уже 49. После административной реформы, проведенной в Польше в 1999 году, в стране насчитывается 16 воеводств.
Узнать названия и прочесть о них некоторые интересные факты, вы можете, рассмотрев нашу карту. Нажимайте на иконки  и знакомьтесь с тем, что мы для вас приготовили.

Przedstawiamy Państwu nową rubrykę strony dla dzieci — Moja Polska. Tutaj znajdzie Państwo informację na temat geografii, historii, kultury, tradycji Polski i jej regionów.
Zaczniemy od polskich województw.
Każdy kraj ma swój własny podział administracyjny. Województwo jest największą jednostką administracyjną, na którą dzieli się terytorium Polski. Mniejsze są powiaty i gminy.
Podział na województwa rozpoczął się już w średniowieczu, a ich liczba cały czas się zmieniała. Po II Wojnie Światowej było ich 14, a po 30 latach już 49. Po reformie administracyjnej przeprowadzonej w Polsce w 1999 roku w kraju jest 16 województw.
Dowiedzieć się jakie są nazwy województw i przeczytać o nich kilka ciekawych faktów, można przeglądając naszą mapę i klikając na znaczki