Шествие Трех Королей в Варшаве

Шествие Трех Королей в Варшаве

Orszak Trzech Króli w Warszawie

Шествия Трех Королей 2023 года проходили 6 января примерно в 800 городах Польши и всего мира. На этот раз мероприятие сопровождалось слоганом «Пусть звезда ведет нас!».

Организаторы хотят привлечь внимание к звезде, которая была знаком и проводником для волхвов на пути к Иисусу. «Следуя за звездой, мы будем петь колядки и размышлять о значении этого знамения. Таким образом, мы также хотим присоединиться к празднованию Международного года Коперника».

Празднование, приходящееся на 6 января, в католической церкви также называется Богоявление. Это один из первых праздников, установленных Церковью (в III веке в Восточной Церкви, и в IV веке в Западной Церкви). С 2011 года это нерабочий день в Польше, а также в других странах, например, в Италии, Испании, Греции, Швеции, Финляндии, Австрии и Швейцарии.

Празднование сопровождается показом рождественских спектаклей и так называемыми героическими зрелищами. Первое Шествие Трех Королей в Польше стартовало в 2009 году. В 2020 году в мероприятии приняли участие около 1,3 миллиона участников в 872 городах страны. Подобные шествиятеперь организуются и в других странах. Изюминкой празднования является Святая Месса, с которой начинается или завершается шествие.

Orszaki Trzech Króli 2023 odbywały się 6 stycznia w ok. 800 miastach w Polsce i na świecie. Tym razem wydarzeniu towarzyszyło hasło „Niechaj prowadzi nas gwiazda!”.

Organizatorzy pragną zwrócić uwagę na gwiazdę, która była znakiem i przewodnikiem dla mędrców w drodze do Jezusa. „Wędrując za gwiazdą będziemy śpiewać kolędy i zastanawiać się nad znaczeniem tego znaku. Chcemy także w ten sposób włączyć się w obchody Roku Kopernikańskiego”.

Przypadająca w Kościele katolickim 6 stycznia uroczystość Objawienia Pańskiego, nazywana jest także świętem Epifanii lub świętem Trzech Króli. Jest ona jednym z pierwszych świąt, które ustanowił Kościół – (w III wieku w Kościele Wschodnim, zaś w IV wieku w Kościele Zachodnim). Od 2011 roku jest to w Polsce dzień wolny od pracy, podobnie jak i w innych krajach, np. we Włoszech, Hiszpanii, Grecji, Szwecji, Finlandii, Austrii czy Szwajcarii.

Obchodom uroczystości towarzyszy wystawianie jasełek oraz tzw. widowisk herodowych. Pierwszy Orszak Trzech Króli w Polsce ruszył w roku 2009. W 2020 roku w wydarzeniu wzięło udział ok. 1,3 mln uczestników w 872 miejscowościach w kraju. Podobne orszaki organizowane są obecnie także za granicą. Najważniejszym punktem świętowania jest msza święta, która rozpoczyna lub kończy orszak.

Мария Лучкова / Mariia Łuczkowa
По материалам https://www.informatorbrzeski.pl/orszaki-trzech-kroli-w-powiecie-brzeskim-6-stycznia-2022-r/