XII слет полонийной молодежи «Orle Gniazdo»

XII слет полонийной молодежи "Orle Gniazdo"/
XII Zlot Młodzieży Polonijnej "Orle Gniazdo"

Автор — Алина Ставская

Прошёл месяц с того момента, как я впервые в своей жизни съездила на XII Слёт Полонийной Молодёжи «Орлиное Гнездо», а воспоминания и эмоции преследуют меня до сих пор. Более ста представителей 21 страны съехались в городе Жеркув, чтобы обменяться опытом, научиться чему-нибудь новому и просто здорово провести время. Программа была очень насыщенная, много занятий по группам, общения и культурно-просветительских выездов. Я получила нереальное удовольствие, мотивацию совершенствовать свой польский язык и много-много новых знакомств, что особенно радует!
За 10 дней, к сожалению, я не успела познакомиться со всеми, но никто не запрещает знакомиться после слёта. Спустя неделю мне написали ребята из Калининграда и Японии, что хотят встретиться, так мы и познакомились. Мы все как одна большая семья, которая встречается раз в 2 года. И я очень рада, что являюсь частью этой истории. Надеюсь, что когда-нибудь я скажу самую заветную фразу — «я приехала на слёт 10 раз». На связи!

Minął miesiąc, odkąd pierwszy raz w życiu pojechałam na XII Zlot Młodzieży Polonijnej «Orle Gniazdo» , a moje wspomnienia i emocje wciąż mnie prześladują. Ponad sto przedstawicieli 21 krajów zebrało się w mieście Żerków, aby wymienić się doświadczeniami, dowiedzieć się czegoś nowego i po prostu dobrze się bawić. Program był bardzo bogaty, odbyło się wiele zajęć warsztatowych, komunikacji oraz wycieczek kulturalnych i edukacyjnych. Otrzymałam nierealistyczną przyjemność, motywację do doskonalenia języka polskiego i wielu nowych znajomych, co jest szczególnie przyjemne!
Przez 10 dni niestety nie miałam czasu poznać wszystkich, ale nikt nie zabrania się poznawać po spotkaniu. Tydzień później zlotowiczy z Kaliningradu i Japonii napisali do mnie, że chcą się spotkać, więc się poznaliśmy. Wszyscy jesteśmy jak jedna wielka rodzina, która spotyka się co 2 lata. I bardzo się cieszę, że jestem zlotowiczem. Mam nadzieję, że kiedyś powiem najbardziej cenioną frazę „jestem na zlocie po raz 10”. Jesteśmy w kontakcie!