25 августа — праздник урожая 2019

Приглашаем на Праздник Урожая 2019! /
Zapraszamy na Dożynki polonijne 2019!

Приближается окончание лета, а значит самое время на Праздник урожая. 25 августа 2019 в 14.00 приглашаем всех желающих на традиционный Праздник, во время которого гостей ждут разнообразные дегустации, конкурсы и игры, викторины и ярмарка рукоделия, песни и танцы! В этот день пройдут традиционные конкурсы «Хозяюшка-2019» и «Хозяин-2019»! Приглашаем гостей и участников со всей Калининградской области!
Для справки:
Дожинки – народный Праздник урожая, который включает в себя также обряды благодарения за окончание сбора урожая и полевых работ. Празднуется во многих городах Польши, обычно под конец августа или в начале сентября.
Во время Праздника помимо благодарственного богослужения и красочного шествия организуются также разнообразные развлечения, такие как выставки местных ремесел, народного творчества и местной кухни. Обязательным элементом каждого Праздника урожая являются танцы, которые порой длятся до самого утра.
Запись до 23.08.2019.
Наш праздник пройдет в Большом зале Приходского дома Прихода св. Адальберта (ул. А. Невского, 78В, Калининград)
Домашнее задание для всех участников — представить два блюда:
1) любая домашняя заготовка на зиму и не только;
2) любое блюдо, приготовленное для обеда из домашних семейных рецептов (приготовлено вручную самим участником)
3) организовать свою группу поддержки (3 человека), которые в течение праздника будут «болеть» за участника, помогать ему в выполнении конкурсных заданий

Zbliża się koniec wakacji, więc już najwyższy czas na dożynki. W dniu 25 sierpnia 2019 roku o godz. 14.00 zapraszamy wszystkich chętnych na tradycyjne Dożynki polonijne, podczas których na zebranych gości będą czekały różne degustacje, konkursy i zabawy, quizy i jarmarki rękodzieła, śpiewanie i tańce! W tym dniu również odbędą się tradycyjne konkursy „Gospodyni 2019” i „Gospodarz 2019”! Zapraszamy do udziału uczestników i gości z całego obwodu Kaliningradzkiego!
Do informacji:
Dożynki to ludowe Święto Plonów połączone z obrzędami dziękczynnymi za ukończenie żniw i prac polowych. Obchodzimy je w wielu miejscach w Polsce, zwykle pod koniec sierpnia lub na początku września.
Podczas Dożynek poza dziękczynną mszą świętą i barwnym korowodem organizowane są różnego rodzaju atrakcje, takie jak wystawy lokalnego rzemiosła, twórczości ludowej oraz regionalnych potraw. Nieodzownym elementem każdego Święta Plonów stają się również zabawy taneczne do samego rana.
Zapisy trwają do 23.08.2019.

Заявка на участие