Сплав на байдарках и харцерский рейд

Сплав на байдарках и харцерский рейд /
Spływ Kajakowy i Rajd Harcerski

В конце августа, а точнее 24.08.2019, члены Автономии «Полония» и харцеры организовали совместный выезд — сплав на байдарках и харцерский рейд. С этой целью были выбраны река Лына и Балтийский залив в Полесском районе Калининградской области.
В качестве первого задания участникам нужно было добраться до цели к 11.00, а это не было так просто, так как нужно было отыскать дорогу и уложиться во времени. После удачного выполнения задания все участники отправились в водное путешествие.
Погода нам подыграла – жаркий августовский денёк радовал солнышком и тёплой прозрачной водой. Часть участников приняла участие в гонках на каяках, а часть изучала рыб и водные растения, о которых затем должны были рассказать. К счастью, тренинги по спасению прошли только в теории, а тренинги работы в коллективе в 100% были успешно пройдены и засчитаны.
После вкуснейшей свежеприготовленной ухи и шашлыков состоялось вручение дипломов. Все участники вернулись домой счастливыми и отдохнувшими.

Pod koniec sierpnia, a dokładnie 24.08.2019, członkowie Autonomii Polaków „Polonia” oraz harcerzy zorganizowali wspólną imprezę plenerową — Spływ Kajakowy i Rajd Harcerski. W tym celu wybrane zostały rzeka Łyna oraz zalewa bałtycka w rejonie polesskim obwodu kaliningradzkiego.
Jako pierwsze zadanie do rozwiązania uczestnicy powinni byli dotrzeć do miejsca docelowego na godzinę 11.00, a to wcale nie było łatwe, bo trzeba było znaleźć drogę oraz zmieścić się w czasie dojazdu. Po pomyśnym rozwiązaniu wszyscy wyruszyły się w drogę wodną.
Pogoda dopisała – upalny sierpniowy dzień cieszył słoneczkiem oraz ciepłą przezroczystą wodą. Część uczestników wzięła udział w wyścigach kajakowych, a część podziwiała się rybom i kwiatom wodnym, o których później musieli opowiedzieć. Na szczęście warsztaty ratunkowe odbyły się tylko w wersji teoretycznej, a warsztaty pracy w zespole na 100% zostały zaliczone pomyślnie.
Po smacznej świeżougotowanej zupie rybnej i szaszłykach odbyło się wręczenie dyplomów. Wszyscy wracali do domu szczęśliwi i wypoczęci.

Zdjęcia: Polonia Kaliningrad