VI Польский бал в Калининграде

VI Польский бал в Калининграде

VI Polski bal w Kaliningradzie

28 ноября в Зимнем саду бизнес-центра «Рыбная биржа» состоялся VI Польский Бал в Калининграде.
От имени организатора церемонии собравшихся гостей приветствовала Елена Рогачикова, председатель польской национально-культурной автономии «Полония».
По традиции Бал начался с торжественного полонеза в исполнении танцевальной группы автономии «Полония».
Специальные гости, образцовый хореографический ансамбль «Партизанский сапфир» (рук. Тимофеева Юлия и Федосеева Виталина) украсили бал своим выступлением.
В течение следующих 2 часов весь зал танцевал под музыку польских и русских композиторов вальсы, полонезы и другие бальные и более современные танцы.
Елена Рогачикова исполнила для зрителей несколько песен. Все желающие выучили основные шаги полонеза и польки.
Организаторы подготовили лотерею с подарками. Проект был реализован при поддержке Генерального Консульства Республики Польша в Калининграде.

28 listopada br w Ogrodzie Zimowym Centrum Biznesu Giełdy Rybnej odbył się VI  Polski  Bal  w Kaliningradzie.
W imieniu organizatora uroczystości zgromadzonych gości powitała Elena Rogaczykowa, Przewodnicząca Autonomii Polaków „Polonia”.
Tradycyjnie Bal rozpoczął się uroczystym polonezem w wykonaniu zespołu tanecznego Autonomii «Polonia».
Goście specjalni, wzorowy zespół choreograficzny „Partyzański Szafir” (pod kierownictwem Julii Timofiejewej i Witaliny Fedosejewej) uświetnili Bal swoim występem.
Przez kolejne 2 godziny cała sala tańczyła pod dźwięki muzyki polskich i rosyjskich walców, polonezów i innych tańców towarzyskich i bardziej nowoczesnych.
Elena Rogaczykowa zaśpiewała dla publiczności kilka piosenek polskich. Każdy nauczył się podstawowych kroków poloneza i polki.
Organizatorzy przygotowali ciekawy quiz oraz loterię z prezentami. Projekt został zrealizowany przy wsparciu Konsulatu Generalnego RP w Kaliningradzie.

Zdjęcia: Polonia Kaliningrad