Миколайки в Субботней школе

Миколайки в Субботней школе

Святой Миколай сегодня посетил наших детей Субботней Школы Автономии «Полония» и приготовил для всех деток подарки! Благодарю от всего сердца всех организаторов-эльфов за помощь Св. Миколаю в подготовке подарков и замечательный праздник!

Święty Mikołaj dzisiaj odwiedził naszych dzieci z Sobotniej Szkoły Autonomii Polaków «Polonia» i przygotował dla wszystkich dzieci prezenty! Dziękuję serdecznie wszystkim organizatorom-elfom za pomoc Św. Mikołajowi w przygotowaniu prezentów i wspaniałe mikołajki!

Zdjęcia: Polonia Kaliningrad, Константин Бельченко