IV Конференция и презентация проекта «История наших семей»

IV Конференция и презентация проекта «История наших семей»

IV Konferencja i prezentacja projektu pt. „Historia naszych rodzin”

В Калининграде уже четвертый год реализуется историко-краеведческий проект «История наших семей», в рамках которого в течение прошедших четырех лет собрано около 60 историй. В 2021 году в течение года был собран материал о судьбах 15 польских семей, переехавших в Калининградскую область из разных регионов Российской Федерации и бывших союзных республик.

Вступительный доклад о значении проекта в создании живой энциклопедии польских судеб подготовила председатель Автономии «Полония» и автор проекта Елена Рогачикова, а семейные реликвии и фотографии были представлены самими участниками проекта. Некоторые истории были почти невероятными и напоминали трагические детективные истории. И рассказчики, и зрители очень часто не могли сдержать чувств и слез. Выставочные плакаты были также показаны на огромном экране, чтобы участникам проекта пожилого возраста и с проблемами со зрением было комфортно.

К пятилетнему юбилею проекта планируется издание книги, в которой будут собраны все семейные истории проекта и ранее неопубликованные материалы и документы.

Проект организован при поддержке Генерального Консульства РП в Калининграде.

Autonomia Polaków „Polonia” już czwarty rok z rzędu realizuje projekt historyczno-krajoznawczy pt. Historia naszych rodzin, w ramach którego w ciągu ostatnich czterech lat zebrano około 60 opowiadań. W 2021 r. w ciągu roku zebrano materiały o losach 15 polskich rodzin, które przeniosły się do obwodu kaliningradzkiego z różnych regionów Federacji Rosyjskiej i byłych republik radzieckich.

Wykład wprowadzający na temat znaczenia projektu w tworzeniu żywej encyklopedii polskich losów przygotowała prezes Autonomii Polaków „Polonia” i autorka projektu Elena Rogaczykowa, a pamiątki rodzinne i fotografie zaprezentowali właśnie uczestnicy projektu . Niektóre historie były wręcz niewiarygodne i przypominały tragiczne kryminały. Zarówno uczestnicy, jak i publiczność bardzo często nie potrafili powstrzymać uczuć i łez. Plansze wystawy zostały przygotowane i pokazane również na wielkim ekranie, dbając o komfort osób starszych  i z problemami ze wzrokiem.

Do piątej rocznicy projektu planowane jest wydanie książki, w której zgromadzone zostaną wszystkie rodzinne historie związane z projektem oraz niepublikowane wcześniej materiały i dokumenty.

Projekt został zrealizowany przy wsparciu Konsulatu Generalnego RP w Kaliningradzie.

Zdjęcia: Polonia Kaliningrad