В бою только вкуснятина!

В бою только вкуснятина! / W walce tylko pyszności!

О кулинарных поединках именитых поваров снимают программы, пишут крупные журналы. В Польше регулярно проводятся кулинарные конкурсы не только для профессионалов, но и для любителей. Но зато каких! Клубы сельских хозяюшек, которые кропотливо и трепетно сохраняют народные традиции не только в рукоделии и в фольклоре, но и в кулинарных традициях Польши. Поэтому каждый год старательно готовятся к престижному любительскому конкурсу «Битва регионов». В 2021 году этот конкурс, как и каждый год, представляет победителей региональных этапов – клубы из 16 воеводств. Конкурсные работы можно посмотреть и оценить на сайте конкурса до 31 августа 2021 года: https://bitwaregionow.pl/plebiscyt/

Кто станет победителем? Не знаем, но от всего сердца желаем всем клубам победы!

Pojedynki kulinarne wybitnych szefów kuchni są filmowane i publikowane w największych magazynach. W Polsce regularnie odbywają się konkursy kulinarne nie tylko dla zawodowych kucharzy, ale także dla amatorów. Ale jakich! Kluby gospodyń wiejskich, które z wielkim zaangażowaniem pielęgnują tradycje ludowe nie tylko w rękodzielu i folklorze, ale także w kulinarnych tradycjach Polski. Dlatego co roku starannie przygotowują się do prestiżowego konkursu „Bitwa Regionów”. W 2021 roku konkurs ten, jak i co roku, kontynuują zwycięzcy etapów regionalnych – kluby z 16 województw. Prace konkursowe można obejrzeć i ocenić na stronie konkursu do 31 sierpnia br: https://bitwaregionow.pl/plebiscyt/

Kto wygra? Nie wiadomo, ale z całego serca życzymy zwycięstwa wszystkim klubom-uczestnikom!

Читать больше / więcej: https://bitwaregionow.pl