Торжественное открытие Субботней школы

Торжественное открытие нового учебного года
в Субботней школе /
Uroczyste otwarcie nowego roku szkolnego w Sobotniej Szkole

Субботняя школа Автономии «Полония» существует практически с самого начала существования организации. 5 сентября 2020 года учителя школы вновь поприветствовали учеников в возрасте от 2,5 лет до 17 лет.

Торжественное открытие учебного года прошло по традиции необычно: пока самые маленькие и их родители соревновались в конкурсах и играх, старшие ребята и молодежь написали послание в Капсулу времени. Учителя (Рогачикова Елена, Зиновьева Регина, Свистунова Анна, Гаврильчик Ольга и Артемова Ирина) подготовили для всех ребят праздничные подарки, после вручения которых состоялась традиционная фотосессия.

Поздравляем и желаем чудесного настроения и творческого учебного процесса!

Sobotnia Szkoła Autonomii Polaków „Polonia” istnieje praktycznie od założenia organizacji. 5 września br. nauczyciele Szkoły ponownie powitali uczniów w wieku od 2,5 do 17 lat.

Uroczyste otwarcie roku szkolnego było tradycyjnie nietypowe: podczas gdy najmłodsi i ich rodzice rywalizowali w konkursach i zabawach, starsze dzieci i młodzież napisały wiadomość do Kapsuły Czasu. Nauczycielki (Elena Rogaczykowa, Regina Zinowjewa, Anna Swistunowa, Olga Gawrilczyk i Irina Artiomowa) przygotowały prezenty dla wszystkich dzieci, po wręczeniu których odbyła się tradycyjna sesja zdjęciowa.

Gratulujemy i życzymy wspaniałego nastroju i twórczego procesu edukacyjnego!

Zdjęcia: Polonia Kaliningrad