Słówko dnia — Stragan

Słówko dnia - Stragan

Слово дня - Ларёк

🇷🇺 Сегодняшнее слово дня — «ларёк».

☝️ Это слово имеет несколько значений и синонимов: ларёк, прилавок на рынке, лоток.

🇷🇺 Сам рынок был заставлен прилавками и ларьками, но Старая ратуша стояла здесь как минимум с 1429 года.

📽 А здесь: стихотворение Яна Бжехвы «На прилавке» читает Пётр Фрончевский.

🇵🇱 Dzisiejsze słowo dnia to „stragan”.

☝️ To słowo ma kilka znaczeń i synonimów: kram, budka, stoisko na targowisku.

🇵🇱 Sam rynek był zastawiony kramami i straganami, lecz już od co najmniej 1429 stał tutaj ratusz staromiejski.

📽 A tu wiersz Jana Brzechwy „Na straganie” czyta Piotr Fronczewski.