Słówko dnia — Legitymacja

Słówko dnia - Legitymacja

Слово дня - Удостоверение

🇷🇺 Сегодняшнее слово дня — «удостоверение».

▪️ Удостоверение — это документ, удостоверяющий личность человека и, в зависимости от места выдачи: место работы, профессия, членство в организации, возможно, также определенные права (например, скидки).

▪️ Существуют удостоверения: студенческое /партийное /служебное /школьное /страховое /журналистское / учительское, удостоверение пожилого человека /пенсионера.

🇵🇱 Dzisiejsze słowo dnia to „legitymacja”.

▪️Legitymacja to dokument potwierdzający tożsamość osoby oraz w zależności od podmiotu wydającego: miejsce pracy, zawód, przynależność do organizacji, ewentualnie również określone uprawnienia (np. zniżki).

▪️Są legitymacje: studencka / partyjna / służbowa / szkolna / ubezpieczeniowa / prasowa / nauczycielska, legitymacja seniora / emeryta-rencisty.