Słówko dnia — Miód

Słówko dnia - Miód

Слово дня - Мёд

🇷🇺 Сегодняшнее слово дня — 🍯 «мёд» 🍯

🍯 В транскрипции это слово произносится как [мют], причём последняя согласная «д» оглушается при произношении.

🍯 При изменении по падежам следует помнить, что буква «ó» в слове будет меняться на «о»: miód -> miodu/miodem…

🍯 „Чудо-мёд, малина” – этот известный фразеологический оборот означает «чудесный, необыкновенный». Некоторые говорят также «чудо-мёд, орешки», «чудо-мёд, ультрамарин».
Мы используем его, чтобы простыми словами передать положительное отношение к различным ситуациям, вещам и людям. Он также относится и к тому, о чем, собственно, и говорится — чудо, мёд и малину, ставшие в культуре уникальными символами.

☝️ А знаете ли вы, что в Древнем Египте, во времена правления Рамсеса II, за работу платили медом — один только этот факт говорит о том, что когда-то он был чрезвычайно дорог и успешно выполнял функцию денег, которая стала известна позже.

🇵🇱 Dzisiejsze słowo dnia to 🍯 „miód” 🍯

🍯 Odmieniając słowo „miód” należy pamiętać, że litera „ó” w słowie zmieni się na „o”: miód -> miodu / miodem …

🍯 „Cud-miód, malina” – ten powszechnie znany związek frazeologiczny oznacza „wspaniały, nadzwyczajny”. Niektórzy mówią też „cud-miód, orzeszki” albo „cud-miód, ultramaryna”.
Stosujemy go, by w prostych słowach przekazać pozytywny stosunek do różnych sytuacji, rzeczy i osób. Odnosi się on także do tego, o czym w istocie mówi – do cudu, miodu i maliny, które w kulturze urastają do rangi wyjątkowych symboli.

☝️ A czy wiedzą Państwo, że w starożytnym Egipcie w XIII w. p.n.e., czyli w czasach panowania Ramzesa II, miodem płacono za pracę – już sam ten fakt pokazuje, że niegdyś był on niezwykle kosztowny i z powodzeniem spełniał funkcję znanego później pieniądza.