Słówko dnia — Pszczoła

Słówko dnia - Pszczoła

Слово дня - Пчела

🇷🇺 Сегодняшнее слово дня — «пчела».

🐝 Пчела — это насекомое. В Польше наиболее распространена медоносная пчела, но в природе можно встретить и другие виды пчел. Пчелу часто путают с осой, и поэтому она считается вредным насекомым. Между тем, пчелы очень полезны — они опыляют растения и дают мед.

🐝 Пчеловод, пасечник — человек, работающий на пасеке или в улье, с пчелами.
Мед в сотах нравится и детям, и взрослым.

☝️ А знаете ли вы, что в сложном для иностранцев слове «пчела» 8 букв, но 6 звуков? Буквы такие: p-s-z-c-z-o-ł-a, а звуки p-sz-cz-o-ł-a, и еще более сложное слово «жук» имеет 9 букв, но 5 звуков.

🐝 Несколько интересных фактов о пчелах:
1) чтобы произвести 0,3 кг меда, пчелы должны пролететь 88 500 км и сесть на 2 млн цветков;
2) пчелы не отличают красный цвет;
3) литр меда весит от 1,38 до 1,45 кг.

🐝 В польском языке Вы можете найти несколько фразеологических оборотов с этим словом, например, «трудолюбивый, как пчела», «липнущий к кому-то, как пчелы на мёд».

🐝 Польские пословицы гласят: «Если пчелы летают в апреле, будут долгие холода.», «Если пчела вылетает из улья в январе, она редко сулит нам удачный год».

🐝 И на завершение приводим цитату Аристотеля: «Хотя любовь подобна пчеле, которая жалит, но сколько же она даёт меда».

🐝 А ещё приглашаем у просмотру замечательного фильма для детей о пчёлах на польском языке.

🇵🇱 Dzisiejsze słowo dnia to „pszczoła”.

🐝 Pszczoła to owad. W Polsce najczęściej występuje pszczoła miodna, ale w przyrodzie można spotkać też inne pszczoły. Pszczoła często jest mylona z osą, przez co jest traktowana jako uciążliwy owad. Tymczasem pszczoły są bardzo pożyteczne — zapylają rośliny i dają miód.

🐝 Pszczelarz, bartnik – osoba zajmująca się pracą w pasiece lub barci, przy pszczołach.
Miód w plastrach bardzo lubią zarówno dzieci, jak i dorośli.

☝️A czy wiedzą Państwo, że trudne dla cudzoziemców słowo „pszczoła” ma 8 liter, ale 6 głosek? Litery to: p-s-z-c-z-o-ł-a, zaś głoski p-sz-cz-o-ł-a, a jeszcze bardziej skomplikowane słowo „chrząszcz” ma 9 liter, ale 5 głosek.

🐝 Trochę ciekawostek o pszczołach:
1) żeby wyprodukować 0,3 kg miodu, pszczoły muszą przelecieć 88 500 km i usiąść na 2 mln kwiatów;
2) pszczoły nie rozpoznają koloru czerwonego;
3) litr miodu waży od 1,38 do 1,45 kg.

🐝 W języku polskim można spotkać kilka związków frazeologicznych z tym słowem, np. pracowity jak pszczoła, lgnąc do kogoś jak pszczoły do miodu.

🐝 Przysłowia polskie mówią: «Jeśli w kwietniu pszczoły latają, to długie chłody się zapowiadają.», «Jeśli pszczoła w styczniu z ula wylatuje, rzadko pomyślny rok nam obiecuje.»

🐝 I na zakończenie podajemy jeszcze cytat Arystotelesa: «Choć miłość jest jak pszczoła która żądli, to przecież jakże wiele daje ona miodu.»

🐝 A jeszcze zapraszamy do oglądania fanego filmiku dla dzieci o pszczołach w języku polskim.