Słówko dnia — Jedwab

Słówko dnia - Jedwab

Слово дня - Шёлк

🇷🇺 Сегодняшнее слово дня — «шёлк».

☝️ Шёлк — это волокно, полученное из коконов тутового или дубового шелкопряда, название это также используется для ткани, полученной из этого волокна.

☝️ Считается, что из одного кокона можно получить от 1,5 км до 3 км очень тонкой шёлковой нити.

☝️ Как говорится в старинной легенде, история шёлка начинается около 5000 лет назад. Именно тогда кокон тутового шелкопряда упал в чашку горячего чая императрицы Си Линши. Когда она попыталась от него избавиться, нить из кокона начала разворачиваться. Тогда в ее голове появилась идея использовать это тонкое и нежное волокно. На протяжении тысячелетий метод изготовления шёлка был известен лишь немногим избранным, и этот материал был таким же ценным, как золото и другие драгоценные металлы. В Европу шёлк попадал по Шёлковому пути.

🎞 А здесь предлагаем интересный фильм о том, как производится шёлк.

🇵🇱 Dzisiejsze słowo dnia to „jedwab”.

☝️ Jedwab to włókno pochodzące z kokonów jedwabnika morwowego lub jedwabnika dębowego, nazwa ta jest również używana dla tkaniny uzyskiwanej z tego włókna.

☝️ Szacuje się, że z jednego kokonu można uzyskać od 1,5 km do 3 km bardzo cienkiej nici jedwabiu.

☝️ Według starej legendy, historia jedwabiu rozpoczyna się około 5 tysięcy lat temu. To wtedy do kubka z gorącą herbatą cesarzowej Xi Lingshi miał wpaść kokon jedwabnika. Gdy próbowała się go pozbyć – nić z kokonu zaczęła się rozwijać. Wtedy w jej głowie pojawił się pomysł, by to cienkie i delikatne włókno wykorzystać. Przez tysiące lat sposób wytwarzania jedwabiu był znany tylko wybrańcom, a materiał ten był równie cenny jak złoto i inne kruszce. Do Europy docierał tzw. Jedwabnym Szlakiem.

🎞 A tu proponujemy ciekawy filmik, o tym jak powstaje jedwab.