Słówko dnia — Alergia

Słówko dnia - Alergia

Слово дня - Аллергия

🇷🇺 Сегодняшнее слово дня — «аллергия».

🤔 В разговорной речи мы часто используем такие термины, как аллергия, аллергическая реакция, непереносимость и гиперчувствительность — для многих они вообще являются синонимами. ❓ Но действительно ли они означают одно и то же? Стоит знать основные отличия между ними.

📍 Состояние, при котором у человека вырабатываются антитела без проявления аллергических симптомов, называется аллергической реакции. С другой стороны, мы говорим об аллергии, когда есть четкие клинические симптомы.

📍Гиперчувствительность — это состояние, которое определяется как повторяющееся состояние симптомов в организме. Его можно разделить на аллергическое (то есть аллергию) и неаллергическое.

📍Аллергия — это тип гиперчувствительности, но гиперчувствительность не обязательно является аллергией.

📍Непереносимость – это тип неаллергической гиперчувствительности. Иммунная система не участвует в её формировании. Мы говорим об этом в контексте неаллергической пищевой гиперчувствительности, то есть такой, которая не вызвана аллергеном, однако в пищеварительной системе нет ферментов для переваривания конкретной пищи, например, непереносимость лактозы или фруктозы.

🎞 А здесь предлагаем интересный фильм на эту тему.

🇵🇱 Dzisiejsze słowo dnia to „alergia”.

🤔 Potocznie często operujemy wymiennie pojęciami, takimi jak alergia, uczulenie, nietolerancja i nadwrażliwość – dla wielu są to wręcz synonimy. ❓Czy jednak rzeczywiście oznaczają one dokładnie to samo? Warto poznać zasadnicze różnice między nimi.

📍 Taki stan, w którym osoba produkuje przeciwciała, a nie wykazuje objawów alergii, nazywamy uczuleniem. O alergii mówimy natomiast wtedy, kiedy współistnieją wyraźne objawy kliniczne.

📍Nadwrażliwość to pojęcie określane jako stan powtarzających się w organizmie objawów chorobowych. Można ją podzielić na alergiczną (czyli alergię) i niealergiczną.

📍Alergia jest rodzajem nadwrażliwości, ale nadwrażliwość nie musi być alergią.

📍Nietolerancja jest to rodzaj nadwrażliwości niealergicznej. W jej powstawaniu nie uczestniczy układ odpornościowy. Mówimy o niej w kontekście niealergicznej nadwrażliwości pokarmowej, czyli takiej, której nie wywołuje alergen, lecz układ pokarmowy nie posiada enzymów do strawienia konkretnego pożywienia, np. nietolerancja laktozy, galaktozy czy fruktozy.

🎞 A tu proponujemy ciekawy filmik na ten temat.