Słówko dnia — Marznąć

Słówko dnia - Marznąć

Слово дня - Мёрзнуть

🇷🇺 Сегодняшнее слово дня — «мёрзнуть».

‼️ При чтении данного слова следует помнить о том, что правило чтения сочетания букв RZ [ж] в данном случае не действует. В этом слове эти согласные буквы читаются отдельно, то есть [мἀрзноньть]. Конечно же данная транскрипция очень условна, но она дает приблизительное понимание о правилах произношения.

📍В прошедшем времени формы мужского и женского рода ед.ч. будут: ja marzłem (м.р.), ja marzłam (ж.р.)

🇵🇱 Dzisiejsze słowo dnia to „marznąć”.

‼️ Czytając to słowo należy pamiętać, że litery RZ, które zwykle czyta się zgodnie z zasadą jako [ż], w tym słowie są odczytywane osobno, czyli [mἀrznońć]. Oczywiście zaznaczoną transkrypcję można zaakceptować tylko z przymrużeniem oka, ale daje ona dokładne zrozumienie zasad wymowy.

📍W czasie przeszłym formy liczby pojedynczej rodzaju męskiego i żeńskiego: ja marzłem (r.m.), ja marzłam (r.ż)