Открытие субботней школы 2021

Здравствуй, школа! / Witaj, Szkoło!

4 сентября 2021 г. Субботняя школа Автономии «Полония» приветствовала детей и молодежь в своих стенах. Более 40 учеников в возрасте от 3 до 18 лет, 6 классов встретились во время официального открытия 2021/2022 учебного года. Собравшихся детей и родителей поприветствовала председатель Автономии и директор школы Елена Рогачикова, а затем все прекрасно провели время с польским языком во время различных соревнований и игр. Большое спасибо за активное участие в организации этого мероприятия Петру Витяеву, Гелене Карягиной и нашему замечательному учителю, пани Ольге Гаврильчик! Ждем следующей встречи уже во время урока.
4 września br. Sobotnia Szkoła Autonomii Polaków «Polonia» przywitała dzieci i młodzież w swojej siedzibie. Ponad 40 uczniów w wieku od 3 do 18 lat, 6 klas spotkali się podczas uroczystej inauguracji roku szkolnego 2021/2022. Zebranych dzieci i rodziców przywitała Prezes Autonomii i Kierowniczka Szkoły Elena Rogaczykowa, a potem wszyscy pięknie się bawili z językiem polskim podczas różnych konkursów i zabaw. Dziękujemy serdecznie za aktywny udział w zorganizowaniu tej imprezy panu Piotrowi Witiajewu, Gelenie Kariaginej oraz naszej wspaniałej nauczycielce pani Oldze Gawrilczyk! Już nie możemy się doczekać kolejnego spotkania podczas lekcji!
Zdjęcia: Polonia Kaliningrad