Народное Чтение 2021 в Калининграде

Народное Чтение 2021 в Калининграде

Народное Чтение 2021 в Калининграде / Narodowe Czytanie 2021 w Kaliningradzie

Полония читает «Мораль пани Дульской» Габриэлы Запольской, произведение юбилейного Х Народного Чтения. В этом году мы соединили две языковые версии — польскую и русскую.

Polonia czyta «Moralność pani Dulskiej» Gabrieli Zapolskiej, lekturę jubileuszowej, dziesiątej odsłony Narodowego Czytania. W tym roku połączone zostały dwie wersję językowe — polska i rosyjska.

Zdjęcia: Polonia Kaliningrad