Окончание учебного года в Субботней школе

Окончание учебного года в Субботней школе

Вот и закончился учебный год в нашей Субботней школе.

Хотим сказать большое спасибо родителям, доверившим нам своих детей; детям, которые самые творческие и талантливые на свете, и учителям, Елене Рогачиковой, Ирине Артемовой, Ольге Гаврильчик, Регине Зиновьевой, которые всё сердце и душу вкладывали в каждую минуту работы с классами!

Сердечное спасибо Генеральному Консульству Польши в Калининграде за поддержку нашей школы!

Набор на новый учебный год начнется 1 июля и продлится до заполнения классов, которые, увы, не безразмерные.

To już nadszedł czas zakończenia roku szkolnego w naszej Sobotniej Szkole Autonomii Polaków «Polonia».

Zapisy do Szkoły zaczną się od 1 lipca i będą trwały do wypełnienia limitów, które niestety są ograniczone.

Chcielibyśmy wyrazić swoje podziękowania rodzicom, którzy powierzyli nam swoje dzieci; dzieciom, które są najzdolniejsze i najtwórcze w całym świecie, oraz naszym nauczycielkom: Elenie Rogaczykowej, Irinie Artiomowej, Oldze Gawrilczyk, Reginie Zinowjewej, które swoje sercę i duszę wkładali w każdą chwilę pracy z dziećmi!

Serdeczne podziękowania dla Konsulatu Generalnego RP w Kaliningradzie za wsparcie naszej szkoły!

Zdjęcia: Polonia Kaliningrad