Ян Бжехва «Сказка о короле»

Ян Бжехва «Сказка о короле»/
Jan Brzechwa «Bajka o królu»

Представляем вашему вниманию стихотворение Яна Бжехвы «Сказка о короле» в исполнении Илоны Петренко, преподавательницы польского языка, любительницы чтения стихов.

Ян Бжехва (15.08.1898—02.07.1966) — поэт и сатирик, юрист по профессии, специалист в области авторского права. В основном он учился литературе как автор произведений для детей. Они принесли ему огромную популярность и завоевали много последователей.

Przedstawiamy wiersz Jana Brzechwy «Bajka o królu» w wykonaniu Ilony Petrenko, nauczycielki języka polskiego, wielbicielki recytacji.

Jan Brzechwa (15.08.1898—02.07.1966) — poeta i satyryk, z zawodu adwokat, specjalista w dziedzinie prawa autorskiego. Do literatury przeszedł głównie jako autor utworów dla dzieci. Przyniosły mu ogromną popularność i zdobyły wielu naśladowców.

Jan Brzechwa «Bajka o królu»

Daleko stąd, daleko,
W stolicy, lecz nie w naszej,
Był król, co pijał mleko
I jadał dużo kaszy.

Martwili się kucharze:
«O, rety! Co się dzieje?
Król kaszę podać każe,
Król nic innego nie je!

Jak tu pracować można
I jak takiemu służ tu?
Król nie chce kaczki z rożna
Ani łososia z rusztu,

Król nie tknie nawet jaja,
Król nie zje nawet knedli,
Które we wszystkich krajach
Królowie zwykle jedli.»

A król się śmiał: «Mnie wasze
Nie wzruszą narzekania,
Ja jadam tylko kaszę,
Zabierzcie inne dania!

Niech zbliży się podczaszy,
A choć i on narzeka,
Niech z flaszy mi do kaszy
Naleje szklankę mleka!»

Wzdychała Wielka Rada:
«Jadamy niczym chłopi,
Bo państwem naszym włada
Kaszojad i Mlekopij.

Codziennie nam na tacy
Podają miskę kaszy —
Tak mogą jeść biedacy
Z suteren lub z poddaszy,

Lecz my, Królewska Rada,
Narodu straż najstarsza,
Nam nawet nie wypada,
By kiszki grały marsza!»

A król wciąż rósł i mężniał,
Był coraz zdrowszy z wiekiem,
I mężniał, i potężniał
Jadając kaszę z mlekiem.

Lecz nie był zawadiaką
I nienawidził wojen,
A miał zasadę taką:
Co twoje, to nie moje.

Wróg trzymał się daleko,
Bo wroga król odstraszył.
A ty czy pijesz mleko?
Czy jadasz dużo kaszy?

Ян Бжехва «Сказка о короле»

Давным давно на свете,
В столице, но не в нашей
Жил царь. Пил молоко он
И кушал много каши.

Там повара грустили:
— Труды напрасны наши!
Царь блюдам всем на свете
Предпочитает кашу.

Как тут работать можно!
Как услужить такому:
Ни утку, ни лосося,
Ни потроха к жаркому,

И ни омлетик пышный,
Не ест он даже кнедли,
Что на застольях царских
Столетиями ели.

А царь в ответ: — Оставьте
Изыски эти ваши.
Другой еды не нужно.
Готовьте только кашу.

Пусть подойдет служанка
С кувшином или фляжкой,
Стакан наполнит белым
Мне… молочком для кашки.

Придворные вздыхали:
— Едим мы, как холопы.
На троне – Кашеедец!
На троне – Молокопий!

Теперь нам ежедневно
Дают в тарелках кашу,
Как слугам или нищим…
Беда желудкам нашим!

А раньше в праздник, в будни
Нам яства подавали,
Не позволяет статус,
Чтоб марш кишки играли.

А царь рос, ежедневно
Здоровьем наливаясь.
Мужал, крепчал, при этом
Лишь кашей наедаясь.

Решал все споры мирно,
Войны не объявляя.
Не забирал чужое,
Свое оберегая.

Держался враг поодаль.
Царь мудр был и бесстрашен.
А ты? Пьешь молоко ли?
И кушаешь ли кашу?

перевод Илоны Петренко