Концерт «Виват Полония!» в Калининграде 26.06.2022

Полония - Концерт «Виват Полония!» в Калининграде 26.06.2022

Концерт «Виват Полония!» в Калининграде

Koncert “Wiwat Polonia!” w Kaliningradzie

26 июня в Калининграде Автономия «Полония» собрала поклонников польской культуры на концерт «Виват Полония». Прекрасная погода способствовала фантастической атмосфере, ведь концерт проходил на территории прихода св. Войтеха Адальберта на ул. А. Невского в Калининграде.

В начале программы гостей приветствовали самые юные члены Автономии и учащиеся Субботней школы Автономии «Полония» Ян Подзоров, Артур Петросян и Ксения Морозова, а затем фольклорный коллектив Автономии «P.O.L.S.K.A» представил публике попурри из польских народных танцев, в том числе Трояка, Люблинского вальса, Трамбланки, Польки «Хлопки», а также известные народные песни в исполнении солистки коллектива Елены Рогачиковой. Каждое выступление сопровождалось громкими аплодисментами публики, а некоторые песни зрители исполняли хором вместе с солисткой.

После концерта все собравшиеся были приглашены на традиционное польское угощение. Вкуснейший домашний бигос от Эдуарда Кондрусова, муравейники собственного приготовления Марии Купавской, а также вкуснейшие пончики и печенье, конфеты и, конечно же, польские яблоки! Было очень сложно удержаться от дегустации всего.

Мы искренне благодарим настоятеля прихода св. Войтех Адальберта о. Марека Колодзейского и сестёр за согласие организовать Концерт, организаторов и участников за их творчество и любовь к польской культуре, музыке и танцам, а также всех наших гостей за их присутствие и совместный праздник. А мы уже начинаем подготовку к гала-концерту по случаю Дня Независимости, который состоится в ноябре.

26 czerwca br w Kaliningradzie Autonomia Polaków „Polonia” zebrała na Koncert pt „Wiwat Polonia” wielbicieli polskiej kultury. Piękna pogoda sprzyjała fantastycznej atmosferze, bo koncert odbywał się na dziedzińcu Parafii św. Wojciecha Adalberta przy ul. A. Niewskiego w Kaliningradzie.

Na początku zebranych gości przywitali najmłodsze członkowie Autonomii i uczniowie Sobotniej Szkoły Autonomii Polaków „Polonia” Jan Podzorow, Artur Pietrosian i Ksenia Morozowa, a potem Zespół folklorystyczny Autonomii „P.O.L.S.K.A” przedstawił widzom wiązankę polskich tańców ludowych, m.in. Trojaka, Walczyka lubelskiego, Tramblankę, Polkę „Chłopki”, jak również znane piosenki ludowe, które wykonała solistka zespołu Elena Rogaczykowa. Każdy występ cieszył się brawami i głośnymi oklaskami widzów, a niektóre piosenki widzownia chórem śpiewała razem z solistką.

Po koncercie wszyscy zebrani zostali zaproszeni do tradycyjnego polskiego poczęstunku. Pyszny domowy bigos Pana Eduarda Kondrusowa, Mrowiska ręcznej roboty Pani Marii Kupawskiej, a jeszcze pyszne  piączki i ciasteczka, cukierki i oczwiście polskie jabłka! Trudno było się powstrzymać od spróbowania wszyskiego.

Dziękujemy serdecznie proboszczowi Parafii św. Wojciecha Adalberta ks. Markowi Kołodziejskiemu i siostrom za zgodę na zorganizowanie Koncertu, organizatorom i uczestnikom za twórczość i miłość do polskiej kultury, muzyki i tańców, a wszystkim naszym gościom za obecność i wspólną zabawę. Już zaczynamy przygotowania do uroczystego Koncertu z okazji Święta Niepodległości, który odbędzie się w listopadzie.

Zdjęcia: Polonia Kaliningrad