Słówko dnia — Magiel

Słówko dnia - Magiel

Слово дня - Гладильный каток

🇷🇺 Сегодняшнее слово дня — «гладильный каток».

▪️Это слово имеет несколько значений:

1. «устройство для глажки выстиранного и высушенного белья»
2. «комната или предприятие обслуживания, в котором гладят белье»
3. разг. «сжатие, толкучка»
4. разг. «детальный допрос, например, на экзамене или в суде»

▪️До недавнего времени гладильный каток был частью услуги, которая пользовалась большой популярностью как у крупных гостиничных компаний, так и у обычных домохозяйств. Со временем количество мест, предлагающих эту услугу, значительно уменьшилось. К счастью, некоторые химчистки все еще предлагают прогладить таким способом простыни, полотенца и шторы.

▪️Гладильный каток – это устройство для глажки, т.е. глажки на основе роликовой системы. Ручные гладильные катки появились в Польше в XIX веке. Обычно он используется для глажки больших предметов постельного белья, штор или полотенец, что может быть утомительным и неэффективным при глажке их традиционным утюгом.

▪️Материал, подлежащий глажению, должен предварительно быть постиран и высушен. Полная сушка ткани не требуется.

🇵🇱 Dzisiejsze słowo dnia to „magiel”.

☝️To słowo ma kilka znaczeń:

1. «urządzenie do wygładzania wypranej i wysuszonej bielizny»
2. «pomieszczenie lub zakład usługowy, w którym odbywa się maglowanie bielizny»
3. pot. «ścisk, tłok»
4. pot. «szczegółowe przepytywanie, np. na egzaminie lub w sądzie»

▪️Do niedawna magiel był usługą cieszącą się ogromnym zainteresowaniem zarówno dużych firm hotelarskich jak i zwykłych gospodarstw domowych. Z biegiem czasu liczba miejsc oferujących tego typu usługi znacznie się zmniejszyła. Na szczęście niektóre pralnie chemiczne wciąż oferują maglowanie pościeli, ręczników i zasłon.

▪️Magiel to urządzenie do maglowania, czyli prasowania oparte na systemie walców. Magle ręczne pojawiły się w Polsce już w dziewiętnastym wieku. Stosowany jest zazwyczaj w prasowaniu większych sztuk pościeli zasłon czy ręczników, których samodzielne prasowanie tradycyjnym żelazkiem mogło być uciążliwe i mało efektywne.

▪️Materiał poddawany maglowaniu musi być uprzednio wyprany i wysuszony. Nie wymaga się całkowitego wysuszenia tkaniny.