Игра с польской орфографией

Игра с польской орфографией

Игра с польской орфографией / Zabawa z polską ortografią

Предлагаем всем желающим проверить свои знания в области польской орфографии, а именно в написании RZ / Ż.

Всем известный факт, что польский язык богат своими «грамматическими айсбергами», которые встречаются изучающим польский язык иностранцам на каждом шагу. Например, написание слова MO….E с разными буквами в пропущенном месте меняет смысл слова на все 100%: «moRZe» — это в польском языке «море», в свою очередь «moŻe» — это глагол «может».

Zapraszamy wszystkich do sprawdzenia swojej znajomości zasad ortografii polskiej, czyli napisania RZ/Ż.

Od dawna wiadomo, że język polski jest bogaty w „gramatyczne góry lodowe”, z którymi na każdym kroku spotykają się obcokrajowcy uczący się języka polskiego. Na przykład pisownia słowa MO…. E z różnymi literami w brakującym miejscu zmienia znaczenie słowa 100%: „moRZe” to polskie słowo oznaczające „morze”, a „moŻe” to czasownik „może”.