Праздник Урожая 2021

Праздник Урожая 2021 / Dożynki 2021

Праздник Урожая 2021 в Калининграде Автономия «Полония» празднует шумно, вкусно и весело! Народные игры, танцы и песни в исполнении фольклорного коллектива «P.O.L.S.K.A»! Ну и фигуры из соломы, хлебные и овощные деликатесы.

А на завершение были выбраны Хозяин и Хозяйка года (Петр Витяев и Надежда Грицюк), которые разделили главный каравай среди участниками праздника, чтобы каждый дом в следующем году был наполнен счастьем и радостью!

Организатор со стороны Автономии — Татьяна Семянникова. Со стороны Правительства Калининградской области в празднике принял участие О.М. Панасенко

Dożynki 2021 w Kaliningradzie Autonomia Polaków «Polonia» obchodzi hucznie, pysznie i wesoło! Ludowe zabawy, tańce i piosenki w wykonaniu zespołu folklorystycznego Autonomii » P.O.L.S.K.A»! No i rzeźby ze słomy, chlebowe i warzywne smakołyki.

A na zakończenie zostali wybrani Gospodarz i Gospodyni roku (Piotr Witiajew i Nadzieżda Griciuk), którzy podzielili chleb dożynkowy między uczestnikami Dożynek, żeby każdy dom w następnym roku był napełniony szczęściem i radością!

Organizator imprezy ze strony Autonomii — Tatiana Semiannikowa . Ze strony władz regionalnych w Dożynkach uczestniczył Oleg Panasenko.

Zdjęcia: Polonia Kaliningrad