Фестиваль супов собрал друзей разных национальностей

Фестиваль супов собрал друзей разных национальностей

Festiwal Zupy zebrał przyjaciół różnych narodowości

13 августа 2023 года Автономия поляков «Полония» организовала первый межнациональный гастрономический фестиваль «Ложка Дружбы», или фестиваль супов. Участие приняли более 80 человек из 10 разных автономий, было приготовлено более 15 национальных блюд и супов. Журек, фляки, грохувка, холодный литовский борщ Шалтибарщей, уха «Царская», Бозбаш из говядины по -азербайджански — это лишь часть национальных супов, которые попробовали гости.

После дегустации приготовленных блюд каждое национальное сообщество порадовало всех своей концертной программой! Праздник вышел просто незабываемым: веселым, вкусным, ярким. Все гости наелись, вдоволь потанцевали и с хорошим настроением разошлись по домам.

Ждём с нетерпением следующего года, чтобы вновь повторить нашу гастрономическую встречу!

13 sierpnia br Autonomia Polaków „Polonia” zorganizowała I międzynarodowościowy Festiwal gastronomiczny „Łyżka Przyjaźni”, czyli Święto Zupy. Wzięło w nim udział ponad 80 osób z 10 różnych wspólnot narodowościowych, przygotowano ponad 15 tradycyjnych potraw i zup różnych narodowości. Żurek, flaki, grochówka, zimny barszcz litewski Szaltibarszczaj, zupa rybna po carsku Ucha, bozbasz wołowy po azerbejdżańsku – to tylko niektóre z narodowych zup, których próbowali zebrani goście.

Po degustacji przygotowanych potraw każda wspólnota narodowościowa zachwyciła wszystkich swoim programem koncertowym! Impreza okazała się po prostu niezapomniana: wesoło, smacznie I słonecznie od uśmiechów. Wszyscy goście tańczyli razem z artystami i w dobrym nastroju rozjechali się do domów.

Z niecierpliwością czekamy na przyszły rok, aby powtórzyć nasze spotkanie gastronomiczne!

Zdjęcia: Polonia Kaliningrad