Клуб «Польша на ладони» — Куявско-Поморское, Западно-Поморское и Поморское воеводства

Клуб "Польша на ладони" - Куявско-Поморское, Западно-Поморское и Поморское воеводства

Klub "Polska na dłoni" - Województwa kujawsko-pomorskie, zachodniopomorskie i pomorskie

В воскресенье, 30 июля 2023 г., в рамках Гостиной «Польша на ладони» прошла очередная встреча, на которой было представлено несколько воеводств Польши – Куявско-Поморское, Западно-Поморское и Поморское.

Куявско-Поморское воеводство — это родина астронома и величайшего ученого Николая Коперника, подарившего миру гелиоцентрическую теорию. А столица воеводства Торунь славится пряниками, сделанными вручную из муки, воды, молока, меда и приправ. В летнее время Западно-Поморское и Поморское воеводства, пожалуй, самые популярные среди туристов. Здесь можно посетить самый большой средневековый замок в Европе — Мальборк, атмосфера которого хранит воспоминания о грозных тевцонцах. Труймясто — так называются три приморских города Гданьск Сопот и Гдыня, где находится множество интересных туристических мест. Участники встречи познакомились с необыкновенным диалектом, нарядом и танцами Кашубов. А также попробовали местное блюдо — селедку по-кашубски.

Приглашаем на нашу следующую встречу в августе!

W niedzielę, 30.07.2023, w ramach Świetlicy «Polska na dłoni», odbyło się kolejne spotkanie, na którym zostały przedstawione województwa kujawsko-pomorskie, zachodniopomorskie i pomorskie.

Województwo kujawsko-pomorskie to miasto gdzie urodził się słynny astronom Mikołaj Kopernik, który stwórzył heliocentryczny model Układu Słonecznego. Stolica woewódstwa Toruń słynie z pirników – ciastek wyrabianych ręcznie z mąki, wody, mleka, miodu i przypraw. Latem województwa zachodniopomorskie i pomorskie to najbardziej zwidzające wsród turistów. Tu można zobaczyć największy średniowieczny zamek w Europie Malbork, atmosfera którego nosi pamięć o poważnych krzyżacach. Trójmiasto to trzy miasta Gdańsk, Sopot i Gdynia, gdzie znajdują się wiele interesuących miast do zwiedzania. Uczestnicy spotkania też poznali niesamowity dialekt, strój i tańce Kaszubów oraz spróbowali lokalną potrawę — śliedzie po kaszubsku.

Czekamy na kolejnym spotkaniu w sierpniu!

Zdjęcia: Polonia Kaliningrad