День Бабушки и Дедушки

Для любимых наших бабушек и дедушек

Dla naszych kochanych dziadków

21 и 22 января каждый год традиционно приглашаем наших бабушек и дедушек на большой праздник, на котором дети и внуки поздравляют их от всего сердца с Днем Бабушки и Днем Дедушки. Каждый раз программа праздника готовится заранее очень тщательно, чтобы порадовать наших самых любимых опытных и незаменимых бабушек и дедушек. Благодаря им живут в наших семьях традиции наших предков, родной язык, а наши дети воспитываются в любви и мудрости. На празднике было много конкурсов и смеха, ведь нужно было угадать мелодии молодости, сделать из бумаги самолетики, угадать зашифрованные слова, отгадать любимые всеми кулинарные рецепты и на ощупь отгадать различные крупы.

После конкурсной и концертной программы, подготовленной нашим фольклорным коллективом «Польска», геров праздника ждал традиционный польских стол с бигосом и журеком, пирогами и варениками, десертами и сладостями.

От всего сердца благодарим организаторов и желаем нашим бабушкам и дедушкам Sto lat!!!

21 i 22 stycznia co roku tradycyjnie zapraszamy naszych dziadków na wielkie święto, w trakcie którego dzieci i wnuki składają im z głębi serca serdeczne gratulacje z okazji Dnia Babci i Dnia Dziadka. Za każdym razem program tej imprezy jest przygotowywany bardzo starannie, aby zadowolić naszych najukochańszych, doświadczonych i niezastąpionych dziadków. Dzięki nim tradycje naszych przodków, nasz język ojczysty żyją w naszych rodzinach, a nasze dzieci wychowują się w miłości i mądrości. W programie tego dnia było dużo konkursów i śmiechu, bo trzeba było odgadnąć melodie młodości, zrobić samoloty z papieru, odgadnąć zaszyfrowane słowa, przypomnieć uwielbiane przez wszystkich przepisy kulinarne i dotykiem zgadnąć różne zboża i kaszy.

Po konkursach i programie artystycznym przygotowanym przez nasz Zespół Folklorystyczny „P.O.L.S.K.A” na solenizantów czekał tradycyjny polski stół z bigosem i żurkiem, ciastami i pierogami, deserami i słodyczami.

Serdecznie dziękujemy organizatorom i życzymy naszym dziadkom Sto Lat!!!

Zdjęcia: Polonia Kaliningrad