Капустный Фестиваль в Калининграде

Капустный Фестиваль в Калининграде

Kapuściany Festiwal w Kaliningradzie

Белокочанную капусту начали возделывать еще с древних времен. После того, как этот овощ распространился по миру, на его основе начали готовить блюда многие народы мира. Употребляют капусту как и в свежем виде так и в составе горячих блюд. Кроме того, капусту можно употреблять в квашеном и маринованном виде. Но в каком бы виде не была капуста – она занимает немаловажное место в мировой кулинарии.

В субботу 21 января в Центре межнационального диалога на Московском проспекте состоялся Капустный Фестиваль, который посетили многочисленные национальности города Калининграда. Зал был наполнен ароматами разных блюд на основе капусты. Среди которых был король польской кухни – бигос, приготовленный Эдуардом и Ириной Кондрусовыми, а также Александром Касперовичем.  Вариантов приготовления этого блюда множество, чаще всего бигос готовят из свежей и квашеной капусты в равных пропорциях, нескольких видов копченостей и, желательно, нескольких видов мяса. Также можно добавлять грибы (лучше всего белые),  томатную пасту, чернослив и различные пряности. А в конце добавляется красное сухое вино.

Не только пышный стол порадовал гостей и участников Капустного Фестиваля, но и программа с песнями, танцами и интересными конкурсами. Польские танцы, белорусский хор, таджикская песня, русский хоровод и литовские мелодии были впечатляющими и украсили фестиваль.

От всего сердца благодарим участников и гостей Капустного Фестиваля!

Biała kapusta jest uprawiana od czasów starożytnych. Po tym, jak to warzywo rozprzestrzeniło się po całym świecie, wiele narodów świata zaczęło gotować potrawy na jego podstawie. Kapustę stosuje się zarówno świeżą, jak i jako składnik gorących dań. Ponadto kapustę można spożywać w postaci kiszonej i marynowanej. Ale w każdej formie kapusta zajmuje ważne miejsce w światowej kuchni.

W sobotę 21 stycznia w Centrum Dialogu Międzynarodzowego przy Prospekcie Moskiewskim odbył się Kapuściany Festiwal, który zgromadził przedstawicieli wielu narodowości zamieszkałych w obwodzie kaliningradzkim. Sala była napełniona aromatem różnych potraw z kapusty. Wśród tych dań był król kuchni polskiej – bigos, przygotowany przez Eduarda i Irinę Kondrusowych oraz Aleksandra Kasperowicza. Są mnóstwo sposóbów gotowania tego dania, najczęściej bigos gotuje się ze swieżej i kiszonej kapusty w równych proporcjach, kilku rodzajów wędlin i najliepej z kilku rodzajów męsa. Dodawane są również grzyby (najlepiej borowiki), pastę pomidorową, suszone śliwki i różne przyprawy. A na sam koniec czerwone wytrawne wino.

Nie tylko pyszny stoł cieszył gości i uczestników Kapuścianego Festiwalu, ale też ciekawy program z piosenkami, tancami i interesuącymi konkursami. Tańce polskie, chór białoruski , piosenka tadżycka, korowod rosyjski i melodie litewskie były impomujące i dodali uroku Festiwalowi.

Z całego serca dziękujemy wszystkim uczestnikom i gościom Kapuścianego Festiwalu!

Zdjęcia: Polonia Kaliningrad