Анджейки 2023

Анджейки 2023

Andrzejki 2023

Каждый год ноябрьским вечером 29 числа члены Автономии «Полония» собираются на традиционные андрейковские гадания. Так было и в этом году. Сначала из интересных познавательных фильмов все узнали об истории появления этой традиции в польской культуре, видах гаданий и верований, а потом было много смеха, гаданий и шуток.

Ждём исполнения всего увиденного!

Co roku w wieczór 29 listopada członkowie Autonomii Polaków «Polonia» zbierają się na tradycyjne wróżenie andrzejkowe. Podobnie było w tym roku. Najpierw z ciekawych filmów edukacyjnych wszyscy dowiedzieli się o historii pojawienia się tej tradycji w polskiej kulturze, rodzajach wróżb i wierzeń, a potem było dużo śmiechu, wróżenia i żartów.

Nie możemy się doczekać spełnienia wszystkiego, co widzieliśmy!

Zdjęcia: Polonia Kaliningrad