Ноябрьская Спартакиада 2023

Ноябрьская Спартакиада 2023

Spartakiada Listopadowa 2023

11.11.2023 состоялась ежегодная «Ноябрьская Спартакиада-2023» среди национальных объединений, в которой приняла участие сборная команда Автономии «Полония», команда КРОО «Йолташ», команда КРОО «Якутское землячество» и команда Общественной организации «Общество Литовской культуры имени Л. Резы». Борьба состоялась среди взрослых и детей.

Среди взрослых первое место завоевал Керемясов Федор Федорович (Якутское землячество), который пробежал 2 км за 9 минут, это уровень золотого значка ГТО. Второе место среди взрослых завоевал Лукин Алексей Александрович (Йолташ), а третье место Манкевич Арсений (Полония).

Среди детей первое место завоевала Кондрус Вера (Полония), второе Кулаков Савва (Полония), третье Цанова Валерия.

После веселых конкурсов и разминки, состоялся забег вокруг Нижнего пруда. Самому старшему участнику забега 70 лет. После забега состоялось награждение победителей, которым были вручены кубки, медали, дипломы и вкусные призы.

Благодарим всех участников! Так держать!

W dniu 11 listopada br. odbyła się coroczna «Spartakiada Listopadowa» wśród wspólnot narodowościowo-kulturalnych, w której wzięli udział członkowie Autonomii Polaków „Polonia”, KROO „Joltasz”, KROO „Jakuckie ziemiaństwo” oraz organizacji społecznej «Towarzystwo Kultury Litewskiej im. L. Rezy». Zawody odbyły się wśród dorosłych i dzieci.

W kategorii najstarszych pierwsze miejsce zdobył Fedor Fedorowicz Keremiasow (Jakuckie ziemiaństwo), który pokonał 2 km w 9 minut, to poziom Złotej Odznaki GTO. Drugie miejsce wśród dorosłych zdobył Aleksiej Aleksandrowicz Lukin (Joltasz), a trzecie miejsce Arsenij Mankewicz (Polonia).

Wśród dzieci pierwsze miejsce zdobyła Wera Kondrus (Polonia), drugie — Sawa Kułakow (Polonia), trzecie — Waleria Canowa.

Po wesołych konkursach i rozgrzewce odbył się bieg wokół Dolnego Jeziora. Najstarszy zawodnik miał 70 lat. Po biegu odbyło się wręczenie nagród zwycięzcom, którym wręczono puchary, medale, dyplomy i nagrody rzeczowe. Każdy uczestnik Spartakiady również dostał słodkie smakołyki.

Dziękujemy wszystkim uczestnikom! Tak trzymać!

Zdjęcia: Polonia Kaliningrad