Культура здоровья в Польше и России: боль в суставах — ревматолог объясняет

Культура здоровья в Польше и России: боль в суставах - ревматолог объясняет

Kultura zdrowia w Polsce i w Rosji: ból stawów - reumatolog wyjaśnia

В Автономии ,,Полония» 25 ноября состоялась встреча с врачом-ревматологом Натальей Лучковой, посвященная вопросам здоровья, из цикла лекций ,,Культура здоровья в Польше и России.Ревматолог объясняет».

В этот раз участники обсуждали причины и связи таких распространенных заболеваний, как сахарный диабет, атеросклероз, артрит и подагра. Почему эти болезни так распространены и в европейских странах, и в России? Как профилактировать и чем лечить эти заболевания? Есть ли секреты в приеме витаминов и других профилактических биологически активных добавок для предупреждения такой патологии?

Слушатели активно участвовали в беседе и получили ответы и рекомендации по здоровому образу жизнии, обсудили вопросы профилактики и правильного питания, и традиционно попробовали повторить комплекс упражнений лечебной физкультуры, рекомендованный известными польскими реабилитологами, посмотрев мастер-класс по оздоровительным упражнениями на польском языке.

25 listopada w Autonomii Polaków „Polonia” odbyło się kolejne spotkanie z reumatologiem Natalią Łuczkową na temat zdrowia z cyklu «Kultura zdrowotna w Polsce i Rosji: reumatolog wyjaśnia».

Tym razem uczestnicy dyskutowali o przyczynach i powiązaniach takich powszechnych chorób, jak cukrzyca, miażdżyca, artretyzm i dna moczanowa. Dlaczego te choroby są tak powszechne zarówno w Europie, jak i w Rosji? Jak zapobiegać i leczyć te choroby? Czy istnieją sekrety przyjmowania witamin i innych profilaktycznych suplementów biologicznie aktywnych w celu zapobiegania takiej patologii?

Słuchacze aktywnie uczestniczyli w rozmowie i otrzymali odpowiedzi oraz zalecenia dotyczące zdrowego stylu życia, omówili kwestie profilaktyki i zdrowego odżywiania oraz tradycyjnie spróbowali powtórzyć kompleks ćwiczeń gimnastyki leczniczej, zalecany przez znanych polskich rehabilitantów, oglądając pokaz ćwiczeń zdrowotnych w języku polskim.

Zdjęcia: Polonia Kaliningrad