Жирный Четверг в Калининграде

Польские традиции, или Жирный Четверг в Калининграде

Polskie tradycje, czyli Tłusty Czwartek w Kaliningradzie

Жирный Четверг, или Tłusty Czwartek, — это традиционный польский праздник, который отмечается перед началом Великого поста. Этот день славится обильным употреблением различных сладостей, в частности, пончиков (по-польски «pączki») и хрустящего хвороста (по-польски «faworki», «chrusty»).

Автономия «Полония» традиционно организует мероприятия, посвященные Жирному Четвергу, в рамках которых каждый желающий имеет возможность попробовать народные угощения, участвовать в различных конкурсах и веселиться в кругу друзей и семьи. Этот праздник играет важную роль в сохранении национальной культуры, языка, народного творчества и национальной идентичности. Именно поэтому 8 февраля члены Автономии «Полония» собрались вместе, чтобы ещё раз весело, в семейном кругу отпраздновать Жирный Четверг. В программе праздничного гуляния были и интересные конкурсы с пончиками, и познавательная игра-викторина, и, конечно же, угощение вкуснейшими пончиками, блинчиками, хворостом и другими вкусностями!

Через поддержку и продвижение таких традиций новое поколение получает возможность узнать и полюбить культуру и традиции своих предков. Сохранение вековых традиций способствует не только поддержанию исторического наследия, но также формирует гармоничное восприятие мира и уважение к культурному многообразию.

Благодарим организаторов и участников за чудесный праздник!

Tłusty Czwartek to tradycyjne polskie święto obchodzone przed rozpoczęciem Wielkiego Postu. Dzień ten słynie z obfitego spożywania różnorodnych słodyczy, zwłaszcza pączków i chrupiących chrustów (faworków).

Autonomia Polaków „Polonia” tradycyjnie organizuje imprezy poświęcone Tłustemu Czwartkowi, podczas których każdy ma okazję spróbować ludowych smakołyków, wziąć udział w różnorodnych konkursach oraz dobrze się bawić w gronie przyjaciół i rodziny. Święto to odgrywa ważną rolę w zachowaniu kultury polskiej, języka, sztuki ludowej i tożsamości narodowej. Dlatego 8 lutego członkowie Autonomii Polaków „Polonia” zebrali się, aby po raz kolejny radośnie świętować w gronie rodzinnym Tłusty Czwartek. W programie uroczystej uroczystości nie zabrakło ciekawych konkursów z pączkami, edukacyjnego quizu oraz oczywiście poczęstunku w postaci pysznych pączków, naleśników, chrustów i innych smakołyków!

Dzięki wsparciu i promocji takich tradycji nowe pokolenie ma szansę poznać i pokochać kulturę i tradycje swoich przodków. Zachowanie wielowiekowych tradycji nie tylko przyczynia się do zachowania dziedzictwa historycznego, ale także tworzy harmonijne postrzeganie świata i szacunek dla różnorodności kulturowej.

Dziękujemy organizatorom i uczestnikom za wspaniałą imprezę!

Zdjęcia: Polonia Kaliningrad