Wesołych świąt wielkanocnych

Wesołych świąt wielkanocnych!

Со светлым Праздником Пасхи!

Z okazji nadchodzących Świąt Wielkiej Nocy życzymy naszym Rodakom w Rosji i w całym świecie wiary i nadziei oraz zdrowia i wszelkiej pomyślności, aby te Święta spędzone w gronie najbliższych i przyjaciół, stały się źródłem duchowego odrodzenia, a wiara w nowe życie napełniła serca wszystkich radością i pokojem.
Niech Zmartwychwstały Chrystus wspiera swymi łaskami, da moc pokonywania codziennych trudności i pozwoli z ufnością patrzeć w przyszłość.
Wesołego Alleluja!
Autonomia Polaków „Polonia”

По случаю наступающей Пасхи желаем нашим соотечественникам в России и во всем мире веры и надежды, а также здоровья и благополучия, чтобы эти праздники, проведенные с близкими и друзьями, стали источником духовного возрождения, а вера в новую жизнь наполнила сердца каждого радостью и миром.
Пусть Воскресший Христос поддерживает вас своей благодатью, даст силы преодолевать повседневные трудности и позволит с уверенностью смотреть в будущее.
Христос воскрес!
Автономия «Полония».