Великая Суббота в Варшаве

Великая суббота в Варшаве

Великая Суббота в Варшаве

Wielka Sobota w Warszawie

Добро пожаловать в Варшаву в прекрасную субботу, известную как Wielka Sobota! Погода теплая, и вокруг оживленная атмосфера.  Люди проводят время с семьей, наслаждаются прогулкой по улицам. Кстати сейчас мы находимся на новом пешеходно-велосипедном мосту, который открыли только вчера. 

Есть и те, кто в этот день направляются в костел, чтобы освятить свои корзинки перед Пасхой. В костелах города церемонии освящения пасхальных корзинок наполняют пространство благоговением и праздничной атмосферой. Перед алтарем священник благословляет символы праздника, призывая к благополучию, здоровью и радости для каждой семьи.

После церемонии люди уносят свои освященные корзинки домой, чтобы разделить их радость и изобилие с близкими и друзьями в традиционном пасхальном застолье.

Witajcie w Warszawie w piękną sobotę, znana jako Wielka Sobota! Pogoda jest ciepła, a wokół panuje ruchliwa atmosfera. Ludzie spędzają czas z rodziną, spacerując po ulicach. Nawiasem mówiąc, znajdujemy się teraz na nowym pieszo-rowerowym moście, który został otwarty dopiero wczoraj.

Są także ludzi, którzy w ten dzień udają się do kościoła, aby poświęcić swoje koszyki przed Wielkanocą. W kościołach miasta ceremonie poświęcenia wielkanocnych koszyków wypełniają przestrzeń czcią i świąteczną atmosferą. Przed ołtarzem ksiądz błogosławi symbole święta, wzywając do pomyślności, zdrowia i radości dla każdej rodziny.

Po ceremonii ludzie zabierają swoje poświęcone koszyki do domu, aby podzielić się nimi radością i obfitością z bliskimi i przyjaciółmi przy tradycyjnym wielkanocnym stole.

Мария Лучкова / Mariia Łuczkowa