Выставка художников “Музыка красок”

Выставка художников “Полонии” “Музыка красок”/
Wernisaż artystów Autonomii Polaków „Polonia” „Muzyka kolorów”

В Центре Межнационального сотрудничества г.Калининграда 19.05.2019 г. было радостно и многоцветно, потому что в 14.00 состоялось открытие выставки живописи художников Калининградской области под названием «Музыка красок». Несколько десятков своих картин представили Анна Шабалина, Галина Янголь и Татьяна Лебединская. Разнообразные техники и темы, интересные цвета и увлекательные истории создания — это все впечатляло многочисленных собравшихся любителей живописи. Выставка открыта ежедневно с 10.00 до 17.30 по адресу — ул. Пугачева, 26а. Организатор выставки — Польская Национально-Культурная Автономия «Полония». Сердечно благодарим за помощь в организации Наталью Бутенко.

W Centrum Przyjaźni i Porozumienia m. Kaliningrad 19.05.2019 było radośnie i kolorowo, bo właśnie o godz. 14.00 odbyło się otwarcie wystawy malarstwa artystów obwodu Kaliningradzkiego pt. «Muzyka Kolorów».
Kilkadziesiąt swoich obrazów zaprezentowały Anna Szabalina, Galina Jangol oraz Tatiana Lebedinskaja. Rożne techniki i tematy, ciekawe kolory i interesujące historie powstania poszczególnych obrazów — to wszystko zachwycało zebranych licznych wielbicieli malarstwa.
Wystawa jest otwarta do oglądania codziennie od 10.00 do 17.30. Adres Centrum — ul. Pugaczewa, 26a, Kaliningrad.
Organizatorem wystawy jest Autonomia Polaków «Polonia». Serdecznie dziękujemy za pomoc w zorganizowaniu Natalię Butenko.