V театральный фестиваль «Teatralne Ciastko»

V театральный фестиваль "Teatralne Ciastko"/
V Festiwal Zespołów Polonijnych "Teatralne Ciastko"

18 мая 2019г. в Калининграде прошел V польский театральный фестиваль «Teatralne Ciastko». Любительские коллективы Калининградской области представили свои пьесы на польском языке.
В состав жюри вошли — консул по делам Полонии Ярослав Стрыхарский, со стороны Министерства муниципального развития Олег Панасенко, со стороны Министерства туризма и культуры Татьяна Быкова, преподаватель польского языка в БФУ. И. Канта Малгожата Гроховина и один из первых президентов Полонии Клеофас Лавринович. В зале не было свободных мест, и аплодисментам не было конца.
Первое место заняла Сказка о Красной Шапочке в исполнении клуба «Полька», второе место — кабарет «Колейка» (Очередь) в исполнении театральной студии «Миниатюра», 3 место — авторская пьеса «Быть женщиной» в исполнении коллектива «Молодые духом», 4 место взял дуэт «ГаврильчикШоу» за миниатюру «Ночь семейной пары», 5 место за монолог «Книга жалоб и предложений» получил Вадим Копылов.
Организатор Фестиваля — Автономия Полония при поддержке и софинансировании Генерального консульства Республики Польша в Калининграде.

18.05.2019 w Kaliningradzie odbył się V Festiwal Zespołów Polonijnych «Teatralne Ciastko». Swoje sztuki teatralne w języku polskim zaprezentowały zespoły amatorskie obwodu kaliningradzkiego.
W skład jury weszli — Konsul ds Polonii Jarosław Strycharski, ze strony Ministerstwa rozwoju municypalnego Oleg Panasenko, ze strony Ministerstwa Turyzmu i Kultury Tatiana Bykowa, lektorka języka polskiego na BFU im. I. Kanta Małgorzata Grochowina oraz jeden z pierwszych Prezesów Polonii Kleofas Ławrinowicz. Na sali nie było wolnych miejsc, a oklaskom nie było końca.
I miejsce dostała Bajka o Czerwonym Kapturku na wesoło w wykonaniu Klubu «Polka», II miejsce — kabaret «Kolejka» w wykonaniu Studium Teatralnego «Miniatura», III miejsce — spektakl autorski «Być kobietą» w wykonaniu zespołu «Młodzi duchem», IV miejsce zajął duet «GawrilczykShow» za spektakl «Kołdra małżeńska», V miejsce za monolog «Książka życzeń i zażaleń» dostał Wadim Kopyłow.
Organizatorem Festiwalu jest Autonomia Polaków «Polonia» przy wsparciu i współfinansowaniu Konsulatu Generalnego RP w Kaliningradzie.