Słówko dnia — Zasuwka

Słówko dnia - Zasuwka

Слово дня - Засов

🇷🇺 Сегодняшнее слово дня — «засов».

▪️Засов или щеколда используется издавна для закрытия дверей и ограничения доступа в помещения.

❗️Кстати, слово по своему написанию является исключением, так как в суффиксе необходимо писать не “-ówka, а “-uwka”.

🇵🇱 Dzisiejsze słowo dnia to „zasuwka”.

▪️Zasuwka była od dawna używana do zamykania drzwi i ograniczania dostępu do pomieszczeń.

❗️À propos, pisownia tego wyrazu jest wyjątkiem od reguły ortograficznej nakazującej pisać wyrazy tak zakończone przez „ó”, czyli w tym słowie należy pisać nie „-ówka”, tylko „-uwka”.