Słówko dnia — Wyznaczać

Słówko dnia - Wyznaczać

Слово дня - Обозначать

🇷🇺 Сегодняшнее слово дня — «обозначать».

☝️ Это слово имеет несколько значений:
✔️ определить место, время, размер, объем чего-либо;
✔️ определить границы, течение чего-либо линиями или знаками;
✔️ определить некоторые размеры с помощью расчетов;
✔️ указать человека, на которого будет возложена функция, должность, задача.

🇵🇱 Dzisiejsze słowo dnia to „wyznaczać”.

☝️ To słowo ma kilka znaczeń:
✔️ określić miejsce, czas, wielkość, zakres czegoś;
✔️ określić granice, bieg czegoś za pomocą linii lub znaków;
✔️ określić jakąś wielkość za pomocą obliczeń;
✔️ wskazać osobę, której zostanie powierzona jakaś funkcja, jakieś stanowisko, zadanie.