Słówko dnia — Kobierzec

Słówko dnia - Kobierzec

Слово дня - Дорожка (ковровая)

🇷🇺 Сегодняшнее слово дня — «дорожка (ковровая)».

✔️ Дорожка (ковровая)- односторонняя декоративная ткань восточного происхождения. В основном используется в качестве отделки стен. Характеризуется орнаментальными узорами, что отличает её от картинных тканей — гобеленов. Характерный элемент персидской культуры.

☝️ До сих пор говорят, что если кто-то «ступил на свадебную дорожку», иначе говоря, что вступил в брак. Старопольское значение слова, согласно Словарю польского языка, — «односторонняя красочная декоративная ткань, используемая для покрытия пола или украшения стены».

🎞🌹 Посмотреть, как создавали цветочные ковры для праздника Тела Божьего в Спитимиже, можно здесь.

🇵🇱 Dzisiejsze słowo dnia to „kobierzec”

✔️ Kobierzec – jednostronna tkanina dekoracyjna pochodzenia wschodniego. Wykorzystywana przede wszystkim jako ozdoba ścienna. Zawiera ornamentalne wzory, co odróżnia ją od tkanin obrazkowych – gobelinów. Charakterystyczny element kultury perskiej.

☝️Do tej pory mówi się o tym, że ktoś «stanął na ślubnym kobiercu» czyli inaczej o tym, że wstępił w związek małżeński. Staropolski zwrot «kobierzec» według Słownika Języka Polskiego to „jednostronna, barwna tkanina dekoracyjna służąca do przykrycia podłogi lub wieszana na ścianie”.

🎞 🌹 O tym, jak jak w Spycimierzu układali kwietne kobierce na boże ciało, można zobaczyć tu.