Słówko dnia — Szron

Słówko dnia - Szron

Слово дня - Изморозь

🇷🇺 Сегодняшнее слово дня — «изморозь».

❄️ Изморозь выглядит так, будто кто-то посыпал, например, ветки деревьев мукой или сахарной пудрой. Только присмотревшись, мы видим на наблюдаемой поверхности маленькие кристаллы льда. Изморозь образуется, когда воздух очень влажный, а температура у поверхности предметов отрицательная. Тогда водяной пар из воздуха тут же превращается в лед и оседает на листьях или ветках.

🇵🇱 Dzisiejsze słowo dnia to „szron”

❄️ Szron wygląda tak, jak gdyby ktoś posypał np. gałęzie drzew mąką, albo cukrem pudrem. Dopiero, gdy bliżej się przyjrzymy widzimy na obserwowanej powierzchni małe kryształki lodu. Szron powstaje, gdy powietrze jest bardzo wilgotne, a temperatura przy powierzchni obiektów — ujemna. Wtedy para wodna z powietrza zamienia się od razu w lód i osadza na liściach czy gałęziach.