Полонийный декупаж

Полонийный декупаж

Polonijny decoupage

В субботу, 10 декабря, в офисе Автономии «Полония» было весело и креативно, так как проходил мастер-класс по декорированию посуды в технике декупаж.

Декупаж – это техника декорирования, основанная на наклеивании слоев тонкой бумаги, в том числе салфеток, на декорируемый предмет. Декоратор вырезает из материалов готовые узоры, а затем составляет из них композицию, которая прочно прикрепляется к заданной поверхности с помощью лака или клея. Истоки техники восходят к раннему средневековью.

Прозрачные тарелки, кувшины и подносы были украшены традиционным польским цветочным узором. Несмотря на тяжелую, кропотливую работу, праздник прошел весело и душевно, после чего все отлично отдохнули за чаепитием с домашней выпечкой. Каждый участник получил свою красивую тарелку, которую забрал домой, чтобы показать своим близким.

W sobotę 10 grudnia br. W siedzibie Autonomii Polaków „Polonia” było wesoło i twórczo, bo odbyły się warsztaty rękodzielnicze z ozdobienia naczyń w technice decoupage.

Decoupage to technika zdobienia polegająca na naklejaniu na dekorowanym obiekcie warstw cienkiego papieru, między innymi serwetek. Osoba zdobiąca wycina z materiałów interesujące ją gotowe wzory, a następnie układa z nich kompozycję, która zostaje trwale przymocowana do danego podłoża. Początki techniki sięgają wczesnego średniowiecza.

Przezroczyste talerze, dzbanki, tace zostały ozdobione tradycyjnym polskim wzorem kwiatowym. Mimo ciężkiej, żmudnej pracy impreza była wesoła i szczera, po czym wszyscy świetnie bawili się przy herbacie z wypiekami własnej roboty. Każdy uczestnik dostał swój piękny talerz, który zabrał do domu, żeby pokazać swoim bliskim.

Zdjęcia: Polonia Kaliningrad