Słówko dnia — Rokitnik

Słówko dnia - Rokitnik

Слово дня - Облепиха

🇷🇺 Сегодняшнее слово дня — «облепиха».

✔️ Ягоды облепихи кисловатые, с характерным слегка ананасовым ароматом (поэтому облепиху еще называют русским ананасом).

❓ А знаете ли Вы, что:
✔️ облепиха попала в Европу благодаря Александру Македонскому,
✔️ латинское название этого растения – hippophae, что можно перевести как блестящая лошадь,
✔️ ягоды облепихи – лучший источник витамина С,
✔️ ягоды не теряют витамин С при варке, так как не содержат ферментов, расщепляющих этот витамин,
✔️ Китай является крупнейшим производителем облепихи в мире. Во время Олимпиады в Пекине официальным напитком сборной Китая был облепиховый сок.
✔️ с 1983 г. облепиха находится под государственной охраной в Польше: первоначально (в 1983-2014 гг.) находилась под строгой охраной, с 2014 г. — под частичной охраной.

🎞 Интересная программа об облепихе.

🇵🇱 Dzisiejsze słowo dnia to „rokitnik”

✔️ Owoce rokitnika są kwaśne, o charakterystycznym lekko ananasowym aromacie (stąd rokitnik określany jest również mianem rosyjskiego ananasa).

❓ A czy wiedzą Państwo, że
✔️ do Europy rokitnik dotarł dzięki Aleksandrowi Wielkiemu,
✔️ łacińska nazwa tej rośliny to hippophae, którą można tłumaczyć jako błyszczący koń,
✔️ rokitnik po dzikiej róży jest największym źródłem witaminy C,
✔️ podczas gotowania owoce nie tracą witaminy C, gdyż nie zawierają enzymów rozkładających tę witaminę,
✔️ największym producentem rokitnika na świecie są Chiny. Podczas olimpiady w Pekinie oficjalnym napojem reprezentacji Chin był sok z rokitnika,
✔️ od 1983 roku rokitnik objęty jest w Polsce ochroną gatunkową: początkowo (w latach 1983–2014) podlegał ochronie ścisłej, od 2014 roku znajduje się pod ochroną częściową.

🎞 Ciekawy program o rokitniku.