Słówko dnia — Polecie

Słówko dnia - Polecie

Слово дня - Канун осени

🇷🇺 Сегодняшнее слово дня — «канун осени».

🍂 Кануном осени считается время года на температурной границе лета и осени, когда средняя дневная температура воздуха колеблется в границах 10-15°C.

🍂 Температурные границы температурно-климатических времён года в Польше: канун весны 0°C do 5°C; весна 5°C do 15°C; канун лета 10°C do 15°C; лето ≥ 15°C; канун осени 10°C do 15°C; осень 5°C do 15°C; канун зимы 0°C do 5°C; зима ≤ 0°C.

🍂 О климатическом мифе: В средневековой Польше было теплее.

🇵🇱 Dzisiejsze słowo dnia to „polecie”.

🍂 Za polecie przyjmuje się okres roku na styku termicznego lata i jesieni, w którym średnie dobowe temperatury powietrza wahają się pomiędzy 15 a 10°C.

🍂 Temperatury progowe klimatogenicznych pór roku w Polsce: przedwiośnie 0°C do 5°C; wiosna 5°C do 15°C; przedlecie 10°C do 15°C; lato ≥ 15°C; polecie 10°C do 15°C; jesień 5°C do 15°C; przedzimie 0°C do 5°C; zima ≤ 0°C.

🍂 O klimatycznym micie: W średniowieczu w Polsce było jeszcze cieplej.