Słówko dnia — Plecak

Słówko dnia - Plecak

Слово дня - Рюкзак

🇷🇺 Сегодняшнее слово дня — «рюкзак».

Рюкзак — это тип сумки, которая носится на спине. Это слово впервые было использовано в Соединённых штатах около 1910 года, а затем переведено на разные языки.

☝️ В польском языке слово происходит от названия верхней задней части тела «спина» (кстати, слово имеет мн.ч. и не имеет формы ед.ч.).

🇵🇱 Dzisiejsze słowo dnia to „plecak”.

Plecak to rodzaj torby, którą noszono na plecach. Słowo to zostało pierwszy raz użyte w Stanach Zjednoczonych około roku 1910, a następnie  przetłumaczone na różne języki.

☝️ W języku polskim pochodzi od nazwy tylnej górnej części ciała „plecy” (à propos, słowo ma l.mn i nie używa się w l.p.).