Słówko dnia — Biegun

Słówko dnia - Biegun

Слово дня - Полюс

🇷🇺 Сегодняшнее слово дня — «полюс».

☝️ Раньше это слово имело несколько значений:
🌐 1. наиболее распространенное — одна из двух точек, где земная ось пересекает земную поверхность и где сходятся все географические меридианы;
〰️ 2. полукруглый изогнутый салазок у люльки или кресла-качалки;
🐎 3. ранее «быстрая верховая лошадь»

🇵🇱 Dzisiejsze słowo dnia to „biegun”.

☝️To słowo miało dawniej kilka znaczeń:
🌐 1. najbardziej rozpowszechnione — jeden z dwu punktów, w których oś Ziemi przecina powierzchnię Ziemi i w których zbiegają się wszystkie południki geograficzne;
〰️ 2. wygięta półokrągło płoza przy kołysce lub bujającym się fotelu;
🐎 3. dawniej «szybki koń wierzchowy»